Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Relacja z konferencji w sprawie wody.

,,W dniu 13.04.2018 roku w salce szkoleniowo-edukacyjnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Studzieńcu odbyła się konferencja pod nazwą: „Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Jej organizatorami byli Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży.

Celem było omówienie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia oraz propagowanie dobrych form współpracy pomiędzy jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samorządami i przedsiębiorstwami wodociągowymi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 16 firm, instytucji i gmin, którzy wysłuchali 3 referatów. Obowiązki samorządów oraz podmiotów dostarczających wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przedstawiła Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Współpracę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży z przedsiębiorstwami wodociągowymi i innymi podmiotami produkującymi wodę przybliżyły Barbara Konieczna-Duszyńska i Monika Skrzypczyńska. Przedstawiciel chodzieskich wodociągów Tomasz Biszof omówił zasady tworzenia planu bezpieczeństwa wody będącego elementem zarządzania ryzykiem w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Po zakończonej konferencji, uczestnicy mieli okazję obejrzeć Miejską Oczyszczalnię Ścieków i zapoznać się z zastosowaną na niej technologią."

Więcej na stronie: http://www.mwik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:konferencja-na-miejskiej-oczyszczalni-sciekow&catid=9&Itemid=155

DSC 1710

DSC 1714

DSC 1721

DSC 1725

DSC 1727

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń