Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

7 grudnia

,,Misją organizatorów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest promowanie idei szczepień ochronnych oraz poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod profilaktyki zdrowotnej w społeczności polskiej.

Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany był po raz pierwszy w 2009 r. jako społeczna akcja non-profit. Inicjatywa obchodów powstała dzięki współpracy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Partnerem instytucjonalnym i współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Inicjatywa obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień wpisuje się w działania na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Realizacja projektu jest koordynowana przez oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) w poszczególnych miastach, w których odbywają równolegle akcje ulotkowe i plakatowe, konferencje naukowe oraz spotkania edukacyjne.
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Szczepień są prowadzone:
akcja informacyjna i medialna promujaca ideę szczepień (ulotki, plakaty)
organizacja punktów informacyjno - konsultacyjnych, które w tym dniu będą udzielały porad specjalistycznych dotyczących szczepień
akcje szczepień w wybranych placówkach medycznych
W realizacji obchodów, Oddziały Terenowe PTP współpracują z Regionalnymi Stacjami Sanitarno - Epidemiologicznymi, lekarzami rodzinnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Wolontariuszami akcji. W każdym regionie powołane są przez przewodniczących oddziałów terenowych PTP osoby, które są koordynatorami regionalnymi ściśle współpracującymi z Komitetem Sterującym.

Organizatorzy zapraszają do udziału instytucje rządowe i pozarządowe, towarzystwa naukowe, parlamentarzystów, lokalne władze samorządowe, osoby zaangażowane w realizację szczepień ochronnych, producentów i dystrybutorów szczepionek oraz innych sponsorów, wolontariuszy, którzy będą informować rodziców, młodzież, osoby dorosłe o zagrożeniach wynikających z zachorowania na choroby zakaźne, którym można zapobiec poprzez szczepienia ochronne''

Więcej na stronie internetowej: http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/cele%20i%20zadania%20og%F3lnpolskiego%20dnia%20szczepie%F1.php

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń