Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
plenfrderu

Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499). Czytaj wiecej...

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń