Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

logi     who

Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

Niedawno mieliśmy okazję obchodzić Światowy Dzień Zdrowia. Co roku dzień 7 kwietnia jest swoistą mobilizacją działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, które niewątpliwie są istotne dla wszystkich ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Osoby borykające się z depresją przejawiają trudności w wykonywaniu nawet najprostszych codziennych czynności. Niekiedy nawet problem depresji prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej.

Według słownika psychologii depresja to: ,,stan chorobowy, mniej lub bardziej długotrwały, charakteryzujący się smutkiem oraz spadkiem energii. Chorzy na depresję są lękliwi, wyczerpani i zniechęceni, niezdolni do stawienia czoła najmniejszej trudności, nieprzejawiający inicjatywy. Dodatkowo u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z wymienionych objawów tj.: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, a nawet myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

W ramach działań związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia na terenie powiatu chodzieskiego, 7.04.2017r. zorganizowano zajęcia dla młodzieży z Niepublicznego Gimnazjum przy Ochotniczych Hufcach Pracy w Szamocinie. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży, oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży. Tematyka zajęć dotyczyła uzależnień zarówno behawioralnych jak również substancjalnych, których skutkiem może być depresja. Pani Kamila Karowska-Gaudyn z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży przestrzegła przed nadmiernym korzystaniem z sieci. Uczestnicy zainteresowani tematyką, wymieniali konsekwencje nałogów behawioralnych. Prowadząca spotkanie udzieliła kilku 

wskazówek, które mogą pomóc w tym, by komputer nie zawładnął naszym życiem. Doradzała, aby młodzież myślała o przyszłości i rozwijała swoje pasje. Tematykę uzależnienia od substancji takich jak: alkohol, narkotyki, nikotyna i opioidy przedstawiła Pani Karolina Pieniążek z PSSE w Chodzieży. Podczas spotkania niejednokrotnie zaznaczano, iż depresja może być konsekwencją uzależnienia. Wytłumaczono uczniom, czym charakteryzuje się ta choroba, z jakimi czynnikami się wiąże oraz jak się objawia.

Działanie o podobnej tematyce odbyło się 11.04.2017r. w Kole Gospodyń Miejskich w Chodzieży. Także tę inicjatywę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży zrealizowała przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży. Pani Kamila Karowska-Gaudyn omawiała zagadnienia dotyczące depresji z perspektywy psychologii. Trudne sytuacje życiowe związane ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, czy utratą pracy to najczęstsze czynniki mogące wywołać tę chorobę. Wykładowczyni w swej wypowiedzi kładła nacisk na możliwe rozwiązania w sytuacji, gdy wydaje się nam, że mamy depresję lub gdy podejrzewamy, że bliska nam osoba może się borykać z tą chorobą. Drugą część wykładu poprowadziła przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży – Pani Karolina Pieniążek. W tej części omówiona została depresja poporodowa oraz depresja okresu starości. Przedstawiono także możliwe formy pomocy, oraz kampanie społeczne, które niedawno pojawiły się w mediach.

Skutecznej pomocy chorym na depresję udzielić może osoba mająca wiedzę o tej chorobie. Zorganizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną spotkania miały na celu szerzenie informacji o depresji, o czynnikach sprzyjających powstaniu tej choroby, ale też uświadamianiu społeczeństwu, że chorzy na depresję żyją wśród nas i nie powinni być pozostawieni sami sobie.

telefon zaufania

Poprzez podjęte działania mamy nadzieję, iż temat depresji stał się bardziej przystępny i zrozumiały dla mieszkańców powiatu chodzieskiego.

Wyrażamy szczere podziękowania dla wszystkich instytucji, które zdecydowały się podjąć współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chodzieży przy realizacji działań związanych ze Światowym Dniem Zdrowia.

 

Europe 01 PL

Artykuł został stworzony na podstawie:

- materiałów dostępnych na stronie WHO (http://www.who.un.org.pl/),

- Książki N. Sillamy, Słownik psychologii, Katowice 1999.

Opracowanie: mgr Karolina Pieniążek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży

 


Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń