Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV 2017r.

image001   Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra HIV 2017r.

 

          edukacja zdrowotna młodzieży  w zakresie profilaktyki  HIV/AIDS

image004

 

Projekt realizuje od wielu już lat  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, we współpracy z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Poznaniu.  Realizacja projektu rozpoczyna się  szkoleniem dotyczącym problematyki HIV/AIDS dla  wybranej grupy młodzieży.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV i AIDS wśród młodzieży województwa wielkopolskiego. W związku z tym każdego roku, w każdym powiecie naszego województwa, szkolona jest  kolejna grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, po to, by  jako Młodzieżowi Liderzy Zdrowia przekazywali tę wiedzę rówieśnikom poprzez edukację rówieśniczą, podczas spotkań w szkole, pubach, dyskotekach, na prywatkach itp.  (w powiecie chodzieskim zostaje przeszkolonych ok. 20 uczniów czyli po ok. 5 osób z każdej szkoły ponadgimnazjalnej).

Edukacja rówieśnicza wpływa na tworzenie pozytywnych więzi w grupie oraz powoduje, iż młodzież staje się bardziej aktywną stroną w procesie edukacyjnym, a nie biernymi odbiorcami określonych informacji.

 

Po ukończeniu szkolenia Młodzieżowy Lider Zdrowia:

- posiada aktualną wiedzę z zakresu HIV/AIDS

- umie pomagać rówieśnikom w rozwiązywaniu ich problemów

- umie uważnie słuchać innych, właściwie reagować na ich zwierzenia oraz rozmawiać z innymi

- wie, gdzie szukać informacji oraz pomocy specjalistów

- współpracuje z nauczycielami w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, konkursów happeningów oraz innych imprez szkolnych poświęconych HIV/AIDS

- może liczyć na uznanie za swoją dodatkową pracę np. dyplom, prezentację swoich osiągnięć na forum szkoły, wyższą ocenę z zachowania.

 

Jak wybrać Lidera:

- lider zespołu rówieśniczego, to uczeń, który cieszy się uznaniem grupy i ma wpływ na zachowanie jej członków

- lider może zostać wybrany przez swoich rówieśników lub przez nauczyciela

- nie powinna to być  osoba uważana za  „ulubieńca” nauczyciela

- powinien posiadać dobrą opinię, choć nie musi mieć najlepszych ocen

- powinien umieć słuchać innych i  być osobą na której można polegać

- liderami mogą zostać zarówno chłopcy, jak i dziewczęta

- nie można nikogo zmuszać do podjęcia się tej roli

- wskazane jest, aby liderami byli uczniowie klas I, ewentualnie II.

 

Poniżej kilka zdjęć z tegorocznego szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia Kontra HIV.

 

image006

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV podczas zajęć warsztatowych. 6 czerwca 2017r.

image008

Tegoroczni Młodzieżowi Liderzy Zdrowia Kontra HIV wraz z jedną z prowadzących mgr Karoliną Pieniążek

6 czerwca 2017r.

 

Serdecznie dziękujemy dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu chodzieskiego za współpracę z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, a uczniom tych szkół – Młodzieżowym Liderom Zdrowia  za zaangażowanie w propagowaniu racjonalnych postaw wobec przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym !

czerwona wstega

Opracowanie: mgr Karolina Pieniążek,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, 2017r. 

 

 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń