Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Zachowaj trzeźwy umysł! – profilaktyka stosowania nowych narkotyków.

 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ!

 

Od czasu pojawienia się pierwszych przypadków stosowania nowych narkotyków (środków zastępczych, ,,dopalaczy”, nowych substancji psychoaktywnych zwanych NSP), Państwowa Inspekcja Sanitarna dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać pogłębianiu i upowszechnianiu tego zjawiska, które dotyczy głównie najmłodszej grupy naszego społeczeństwa – dzieci i młodzieży.

W ciągu sześciu ostatnich lat zmagań z tematem ,,dopalaczy”

Policją, Strażą Miejską, Służbą Celną, Strażą Graniczną, kuratorium oświaty, starostwem powiatowym, organizacjami pozarządowymi. Prowadzone są także kampanie przy okazji odbywających się konferencji naukowych, festiwali muzycznych, dożynek itp.

Działania profilaktyczne skierowane są szczególnie do potencjalnych nabywców środków zastępczych  (tj. w głównej mierze dzieci i młodzieży), ale także do rodziców, nauczycieli czy przedstawicieli władz samorządowych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Raporcie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych, w ocenie wpływu NSP decydujące znaczenie może mieć dawka przyjętego środka oraz droga podania. Warto zaznaczyć, iż zdecydowanie szybciej wchłaniają się NSP podane dożylnie, domięśniowo, podskórnie, doodbytniczo, podjęzykowo, wziewnie. Równie istotny wpływ na reakcję organizmu mają czynniki osobnicze takie jak wiek, płeć, waga, stan zdrowia, cechy genetyczne. Jeśli prócz NSP przyjmowane są także inne substancje psychoaktywne, to wpływają one w istotny sposób na organizm i stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia. 

image005

Warto w tym miejscu poruszyć kwestię używania narkotyków i kontaktów seksualnych.

Mnie to nie dotyczy. ,,Mam mocną głowę.” Nic mi się nie stanie. Jeden raz mi nie zaszkodzi…

Takie myśli mogą przychodzić do głowy, kiedy czytamy o tym, że branie narkotyków jest ryzykowne i szkodliwe. Tymczasem nawet jednorazowe zażycie powoduje, że tracimy nad sobą kontrolę, nie mówiąc już o zdrowym rozsądku. Kiedy rozluźniają się hamulce, bardzo prawdopodobnym staje się podjęcie kontaktu seksualnego z kimś, z kim nie chcielibyśmy tego zrobić ,, na trzeźwo”. Możemy też, co gorsza, stać się ofiarą wykorzystania seksualnego. Niechciany lub niekontrolowany seks naraża nas nie tylko na bolesne i bardzo przykre doświadczenia, ale także na choroby przenoszone drogą płciową oraz ciążę. [1]

W chwili obecnej istnieje wiele różnych rodzajów nowych narkotyków. Można podzielić je na grupy w zależności od sposobu działania. Można wyróżnić nowe narkotyki o działaniu pobudzającym, reklamowane jako podobne do marihuany, a także nowe narkotyki o działaniu halucynogennym. Należy jednak pamiętać, że zażycie jakichkolwiek narkotyków wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje w nich zawarte są toksyczne, nawet w mikroskopijnych dawkach, dlatego tak łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze skutkiem śmiertelnym. 

Dodatkowo należy wszystkim przypomnieć, że posiadanie każdej ilości narkotyków jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Osoba handlująca narkotykami może spędzić w więzieniu do 10 lat. Natomiast za nakłanianie drugiej osoby do zażycia narkotyku lub dawanie jej narkotyku grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy osoba ta jest małoletnia, do 8 lat.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków może zaś skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Kierowanie pojazdem po zażyciu nowych narkotyków to śmiertelna pułapka, która stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko kierowców i pasażerów, ale również innych osób na drodze.

image007

PAMIĘTAJMY:

NARKOTYKI RADYKANIE ZMNIEJSZAJĄ, A NAWET ODBIERAJĄ MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O SOBIE SAMYM, SWOIM ZACHOWANIU I SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI!!![1]

Artykuł sporządzono na podstawie:

- Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych – razem przeciw dopalaczom 2013 – 2014.

- Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów - Nowe narkotyki - ,,dopalacze.”

- Narkotyki – ryzykowna droga. Kompendium wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Karolina Pieniążek, dział ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

PSSE w Chodzieży


 

 

 

 

 

 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń