Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Wszystko ma swój czas… PPIS w Chodzieży – Pani Wiesława Dominiak przechodzi na zasłużoną emeryturę

Wszystko ma swój czas…

 

            Z dniem 16.10.2017 roku dobiegło końca powołanie Pani Wiesławy Dominiak na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży i Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chodzieży. Te funkcje pełniła przez ponad 22 lata, czyli zdecydowaną większość swojego 35 letniego stażu pracy w służbie zdrowia. 

 

Oficjalne spotkanie pożegnalne odbyło się 13.10.2017 roku w siedzibie PSSE w Chodzieży. W spotkaniu uczestniczyli włodarze powiatu chodzieskiego, kierownictwo Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedstawiciele wielu jednostek organizacyjnych, z którymi Inspekcja Sanitarna w Chodzieży przez wiele lat współpracowała. Nie możemy zapomnieć także o całym zespole pracowniczym PSSE w Chodzieży.

 

Po licznych przemówieniach zaproszonych gości przyszedł czas na pożegnalną mowę Pani Dyrektor. W ostatnich chwilach pełnienia swojej funkcji, PPIS w Chodzieży wyrażała szczere podziękowania swojemu zastępcy Pani mgr Bogusławie Kazeckiej. Osobne podziękowania skierowane były do Głównej Księgowej – Pani Elżbiety Goślińskiej. Podziękowano za sumienną pracę ekonomiczno – administracyjną, przyznając tym samym, że kwestie finansowe są dla Inspekcji Sanitarnej nie lada wyzwaniem, ponieważ od wielu lat nasza instytucja boryka się z niedofinansowaniem. 

zdj1

 

Pani Dyrektor dziękowała także całej kadrze pracowniczej za okazaną pomoc, życzliwość i zrozumienie, przyznając, że choć czasami bywały chwile trudne, mniej sympatyczne, to zawsze uczyły nas czegoś nowego, a przede wszystkim były sprawdzianem kompetencji i koleżeństwa zawodowego.

Podczas wystąpienia PPIS w Chodzieży nie zapomniała także o Panu Staroście, wicestaroście i wszystkich pracownikach starostwa dziękując za życzliwą i spokojną pracę oraz o WPWIS województwa wielkopolskiego i jego zastępcy. Tutaj podziękowano za całokształt współpracy, wsparcie i wspaniałą atmosferę podczas zawodowych zmagań.

Podsumowując minione lata pani Dyrektor przyznała, że niewątpliwie był to czas bardzo dobrej współpracy z ogromną rzeszą wspaniałych ludzi z różnych instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp. W związku z tym jeszcze raz bardzo podziękowała wszystkim osobom, które pomagały, wspierały i uczyły nowych rzeczy, a także wszystkim tym, których spotkała na swojej drodze zawodowej, jednocześnie wyrażając przekonanie, że jako przedstawiciele służby stojącej na straży ochrony życia i zdrowia zawsze będziemy dumni z pełnionej funkcji, a tym samym społeczność powiatu chodzieskiego będzie czuła się bezpiecznie.

Kończąc swoją wypowiedź Pani Inspektor życzyła nam wszystkim niespożytych sił do dalszej pracy, dobrego zdrowia, wielu radości, spełnienia marzeń oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Zaś dla tych co dalej będą pracować zacytowała myśl ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ,,Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.”

Podczas oficjalnego spotkania Starosta chodzieski przekazał nominację nowemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chodzieży – mgr Bogusławie Kazeckiej, wyrażając tym samym nadzieję na dalszą pomyślną współpracę i życząc wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku.

 

Natomiast my – pracownicy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Chodzieży na koniec wieloletniej pracy zawodowej, chcielibyśmy życzyć Pani Dyrektor realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją  z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

DZIĘKUJEMY!

 

zdj2

 

 

 

 

 

 

,,Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie. ‘’

 

(Źródło: W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia)

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń