Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Działania w ramach Projektu ,,Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy."

                            

psse

projekt

 


 

REALIZACJA DZIŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ,,BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY” NA TERENIE POWIATU CHODZIESKIEGO W ROKU 2017

Dnia 21.11.2017r w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Chodzieży ,,Pod Żaglami Piątki”, odbył się festyn dotyczący kwestii prozdrowotnych dla dzieci.

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie najstarsze grupy dzieci (tj. dwie grupy 6-latków i jedna grupa 5-latków) uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 5 wraz z wychowawcami, dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Rodziców. Wydarzenie odbyło się w budynku przedszkola. Nosiło nazwę ,,Quiz: Co wiem o zdrowiu?” Inicjatywa polegała na konkurencjach drużynowych (między grupami przedszkolnymi: ,,Wodniki”, ,,Żeglarze”, ,,Szuwarki”). Wszystkie przeprowadzone konkurencje dotyczyły zdrowia. Dodatkowo wszystkie sprawności przeplatane były piosenkami oraz tańcem małych uczestników imprezy. Podczas wszystkich sprawności grupy przedszkolne mogły dobywać punkty, które pod koniec imprezy zostały podliczone. Wszyscy uczestnicy otrzymali złote medale. Zajęte miejsce różnicowała jedynie wielkość otrzymanego medalu. Ponadto dzieci uczestniczące w Quizie otrzymały owocowe upominki, na znak promocji zdrowego odżywiania.

Na zakończenie imprezy głos zabrał przedstawiciel PSSE w Chodzieży. Przeprowadził krótką pogadankę na temat zdrowego odżywiania, przypomniał produkty, których spożywanie sprzyja naszemu zdrowiu, a także takie, które szkodliwie na nas wpływają. Podsumowując podziękował wszystkim uczestnikom imprezy (zarówno gronu pedagogicznemu, dyrekcji, radzie rodziców, jak również dzieciom) za świetną zabawę, oddanie i poświęcenie na rzecz zorganizowania imprezy promującej zdrowie. W ramach nagrody wszystkie dzieci otrzymały koszulki z logo Projektu oraz kolorowe zakładki do książek w formie zawieszek. Dodatkowo na ręce dyrektora i wychowawców placówki, przedstawiciel PSSE w Chodzieży wręczył dyplomy za udział w festynie. Wszyscy na końcu tworzyli jedną zdrową drużynę.

Poniżej trzy zdjęcia wykonane podczas imprezy.

zd1

zd2

zd3

Drugą inicjatywą realizowaną w ramach Projektu były szkolenia skierowane dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. W tym roku szkolenia przeprowadzone zostały w Społecznym Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży przy ul. S. Żeromskiego 11. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się 23.11.2017r. Uczestniczyło w nim 24 uczniów z klasy II B gimnazjum. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, gdzie przedstawiciel PSSE w Chodzieży – Karolina Pieniążek przeprowadziła zajęcia w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych. Podczas szkolenia przeprowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla uczniów, rodziców i edukatorów. Dodatkowo wśród uczestników spotkania rozdysponowano gadżety promujące projekt. Przeprowadzono także drugie spotkanie szkoleniowe, które odbyło się 28.11.2017r. Tym razem uczestnikami inicjatywy byli uczniowie klasy II A gimnazjum – łącznie 26 osób. Podobnie jak w przypadku poprzedniego szkolenia zajęcia wzbogacono o część wykładową i ćwiczenia warsztatowe. Zajęcia poszerzono o tematykę związaną z profilaktyką zażywania napojów energetycznych. Także wśród tej grupy odbiorców przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych, a także gadżetów promocyjnych.

Poniżej dwa zdjęcia wykonane podczas szkoleń.

zd4

zd6

 

Sporządziła: mgr Karolina Pieniążek


sponsor

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię

poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.

 

 

 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń