Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Dopalacze - dowiedz się więcej!

NIEBEZPIECZNE DOPALACZE

dop1

Co to są tzw. dopalacze?


Dopalacze, to  substancje chemiczne, które powodują zmiany w zachowaniu człowieka lub  postrzeganiu przez niego rzeczywistości. W działaniu przypominają alkohol lub narkotyki. Dopalacze nazywane są także tzw. „legalnymi narkotykami”.

Dopalacze,  to mieszanki substancji naturalnych np. ziół,  jak i syntetycznych czyli wytworzonych w laboratorium. Cała specyfika tzw. dopalaczy polega na tym, że są one produkowane z substancji nie uznawanych za szkodliwe czy niedozwolone. Dopiero ich mieszanka powoduje ukierunkowane działanie.

 Twórcy dopalaczy tak dobierają poszczególne składniki specyfików, żeby wywołać konkretne działanie po jego zażyciu (zbliżone w wielu przypadkach do działania amfetaminy i ekstasy).  Bardzo często do produkcji dopalaczy wykorzystywane są  syntetyczne kannabinoidyoraz pochodne benzylopiperyzyny i metylokatynon – wszystkie te substancje powodują zmiany w psychice, uczucie euforii i duże pobudzenie.


Dlaczego stosowanie dopalaczy jest niebezpieczne?


Zażywanie dopalaczy może być niebezpieczne, ponieważ składniki w nich zawarte, np.
mefedron, efedron, metylokatynon czy chociażby równie popularny składnik dopalaczy jakim jest salwinorin A (z szałwii), powodują znaczny wzrost tętna i szybszy oddech. Częste zażywanie tych substancji może prowadzić do wyczerpania organizmu, a w skrajnych przypadkach do zatrucia. Od roku 2008, kiedy to nastąpił radykalny  wzrost popularności dopalaczy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ilość punktów sprzedaży, a w ślad za tym ilość sprzedawanych dopalaczy, odnotowywano coraz więcej przypadków ostrych zatruć dopalaczami, zagrażających życiu. Ponieważ każda partia dopalaczy ma inny skład, który na domiar złego nie jest  wyszczególniony na opakowaniu, istnieje ogromny problem z leczeniem osób zatrutych (nawet w wyspecjalizowanych oddziałach toksykologicznych).

Walka za dopalaczami

Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 2.10.2010r. pod rygorem natychmiastowej wykonalności, podjęto następujące działania:

- wycofano z obrotu na terenie całego kraju wyrób o nazwie „Tajfun”, określany przez sprzedawców dopalaczy, jako przeznaczony do celów kolekcjonerskich oraz wszystkie podobne wyroby mogące mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego

- nakazano zaprzestania działalności obiektów służących obrotowi hurtowemu lub detalicznemu tzw. dopalaczami.

Podstawą prawną podjętej decyzji był art. 27, ustęp 1 i 2 Ustawy z dn. 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122,poz.851z późn. zmianami).

Kolejna ustawa z dnia 8.10.2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozszerzyła listę zakazanych substancji m.in. wchodzących w skład dopalaczy. Ustawa  m.in. zakazuje wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych. Za wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, reklamę i promocję dopalaczy, ustawa przewiduje wysokie grzywny,  karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. 

Obecnie, jak wskazano w informacji Ministerstwo Zdrowia, odnotowywane jest miesięcznie ok. 300 przypadków podejrzeń zatruć dopalaczami.

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć najnowsze informacje z których wynika, że ,,(…) w 2015 r. przeprowadzono 1425 kontroli, wydano 586 decyzji dotyczących ponad 73 tys. sztuk zakwestionowanych produktów. W ramach przeprowadzonych w ubiegłym roku postępowań nałożono kary pieniężne na kwotę ponad 25 mln zł, złożono 135 zawiadomień do organów ścigania.

W styczniu i lutym 2016 r. ujawniono 15 podmiotów oferujących sprzedaż "dopalaczy", zakwestionowano 936 produktów i nałożono kary pieniężne na kwotę ok. 3,3 mln zł.

W 2015 r. pobrano ponad 2,5 tys. próbek do badań laboratoryjnych. Identyfikowane w produktach zatrzymanych i wycofanych przez organy inspekcji sanitarnej substancje psychoaktywne to m.in. syntetyczne kannabinoidy, katynony i tryptaminy. Występowały one w postaci suszu roślinnego, proszku i kapsułek.

W ocenie MZ, kwestie związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi, dopalaczami, stanowią obecnie jedno z największych wyzwań w zakresie zdrowia publicznego.”

dop2

Więcej informacji na temat  tzw. dopalaczy na stronach:

www.dopalaczeinfo.pl

www.trzezwyumysl.pl/dopalacze

http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/news-dopalacze

                                                                     Opracowanie na podstawie materiałów z konferencji  Dopalacze i młodzież we współczesnym świecie, 

Małgorzata Ferfet, Karolina Pieniążek

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń