Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Konferencja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży i Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Chodzieży organizują w dniu 13.04.2018 konferencje, której celem jest omówienie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz propagowanie dobrych form współpracy pomiędzy jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Samorządami i Przedsiębiorstwami wodociągowymi powiatu chodzieskiego.

Konferencja pt. ,,Wymagania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi."

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń