Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.

Informujemy, że zmianie uległ termin przeprowadzenia III etapu Konkursu w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!”. III etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 7 – 9 czerwca 2017r. w Warszawie. Dokładna informacja o miejscu i godzinie przeprowadzenia ostatniego etapu konkursu  będzie podana na stronach internetowych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!” W załączeniu zaktualizowany Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę!” dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej...

Zakończenie kampanii ,,Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

 Kampania ,,Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.” Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. W związku
z zakończeniem kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” została opublikowana prezentacja przygotowana na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia. W prezentację zostały wkomponowane spoty kampanijne. Materiał odnosi się do sposobów poprzez jakie możemy rozmawiać z młodzieżą na temat używek.

Zachęcamy do wykorzystania zaprezentowanego materiału edukacyjnego w działaniach pedagogicznych, w pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym, a także ponadgimnazjalnym.

   

Prezentacja GIS dotycząca kampanii.

Czytaj więcej...

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia obchodzony pod hasłem: ,,Depresja – porozmawiajmy o niej.”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest, co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Właśnie ten czas jest swoistą mobilizacją działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, które niewątpliwie są istotne dla wszystkich ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Osoby borykające się z depresją przejawiają trudności w wykonywaniu nawet najprostszych codziennych czynności. Niekiedy nawet problem depresji prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej.

Według słownika psychologii depresja to: ,,stan chorobowy, mniej lub bardziej długotrwały, charakteryzujący się smutkiem oraz spadkiem energii. Chorzy na depresję są lękliwi, wyczerpani i zniechęceni, niezdolni do stawienia czoła najmniejszej trudności, nieprzejawiający inicjatywy.” Dodatkowo u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z wymienionych objawów tj.: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, a nawet myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

Europe 03 PLEurope 04 PL

Czytaj więcej...

Konkurs na film edukacyjny pod hasłem "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" – edycja 2017r.

Cały regulamin konkursu jest widoczny po rozwinięciu artykułu

Cały regulami

 

Loading...

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń