Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
plenfrderu

Informacje o koronawirusie na terenie powiatu chodzieskiego

Informacje dotyczące COVID 19 na terenie powiatu chodzieskiego

Stan na godz. 1000 dnia 27.10.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży podaje aktualną sytuację epidemiologiczną w powiecie chodzieskim w związku z wystąpieniem COVID 19:

POWIAT CHODZIESKI

- osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa (osoby hospitalizowana lub izolowane decyzją PPIS w Chodzieży) 192
- ozdrowieńcy 72
- ogółem osoby poddane kwarantannie 631
- osoby będące pod nadzorem epidemiologiczny 294

Dane dotyczą osób mieszkających w powiecie chodzieskim.

Wyjaśnienie pojęć  (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zmian.)

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej.

Izolacja – odosobnienie osoby chorej na chorobę zakaźną lub osoby podejrzanej o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Ozdrowieniec –osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej.

 

raporty archiwalne...

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń