Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia obchodzony pod hasłem: ,,Depresja – porozmawiajmy o niej.”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest, co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Właśnie ten czas jest swoistą mobilizacją działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, które niewątpliwie są istotne dla wszystkich ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Osoby borykające się z depresją przejawiają trudności w wykonywaniu nawet najprostszych codziennych czynności. Niekiedy nawet problem depresji prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej.

Według słownika psychologii depresja to: ,,stan chorobowy, mniej lub bardziej długotrwały, charakteryzujący się smutkiem oraz spadkiem energii. Chorzy na depresję są lękliwi, wyczerpani i zniechęceni, niezdolni do stawienia czoła najmniejszej trudności, nieprzejawiający inicjatywy.” Dodatkowo u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z wymienionych objawów tj.: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, a nawet myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

Europe 03 PLEurope 04 PL

 

Poczucie samotności to także jedno z wielu uczuć towarzyszących depresji. Samotność i poczucie osamotnienia jest z pewnością bardzo przykrym doświadczeniem dla każdego człowieka, a tym samym członka społeczeństwa. Utrzymywanie kontaktów i pozostawanie w relacjach z innymi jest jak najbardziej naturalne. Tematyce samotności i osamotnienia poświęconych jest wiele artykułów w literaturze naukowej. Co istotne w większości z nich występuje zdecydowane rozdzielenie pojęć osamotnienia i samotności. Wielu autorów w swych rozważaniach podkreśla znaczącą różnicę pomiędzy tymi pojęciami. Mianowicie ,,(…) wskazuje się na istnienie dwóch odmiennych stanów tj. obiektywnego – fizycznego, określanego zazwyczaj mianem samotności, oraz subiektywnego – psychicznego nazywanego najczęściej osamotnieniem (inaczej samotnością psychiczną).” Cechą charakterystyczną samotności jest to, że występuje w postaci czasowej, tzn. może przyjmować formę chroniczną lub przejściową.

Europe 01 PL Europe 02 PL

 

Zjawisko samotności niewątpliwie najczęściej kojarzone jest z okresem starości. Jest tak między innymi dlatego, że starość to bezsprzecznie czas wielu strat. Począwszy od odejścia dzieci z domu rodzinnego, przez stratę współmałżonka, po śmierć rówieśników, kolegów, znajomych, przyjaciół. Zjawisko śmierci w życiu seniora przynosi samotność i poczucie osamotnienia. Osoba starsza niejednokrotnie musi sobie poradzić z bólem i żalem po stracie bliskiej osoby.

Co ważne zjawiska samotności i osamotnienia nie należy utożsamiać tylko i wyłącznie z ostatnim etapem ludzkiego życia, jakim jest starość. Na samotność i poczucie osamotnienia narażeni jesteśmy w każdym wieku i na każdym etapie rozwojowym. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie relacji rodzinnych, a także towarzyskich, przyjacielskich. Człowiek jest istotą społeczną, dlatego tylko w środowisku społecznym, obcując z ludźmi i żyjąc wśród ludzi, funkcjonuje poprawnie.

W Polsce z depresją zmaga się od 1,5 – 2,6 miliona osób. Niestety choroba ta często kończy się tragicznie. Akty samobójcze w naszym kraju są na poziomie 6 – 6,5 tysiąca w skali roku. Liczba ta została oszacowana na podstawie analiz raportów policyjnych. Polska w kwestii liczby samobójstw zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce wśród krajów Unii Europejskiej.

W artykule I. Schymalli znaleźć można informację, że na całym świecie występuje wzrost zachorowań na depresję. Taki stan rzeczy jest wynikiem wielu czynników złożonych takich jak osamotnienie, tempo życia, globalizacja, problemy ekonomiczne, którym człowiek nie może sprostać oraz oczekiwania, jakie życie stawia jednostce należy także zaznaczyć, że leczenie depresji jest procesem bardzo złożonym i kompleksowym. Z jednej strony należy kłaść nacisk na edukację, zaś z drugiej strony należy pracować nad otwieraniem tych obszarów, które będą zabezpieczały nas przed trudnościami generującymi powstawanie zaburzeń depresyjnych. W związku z tym, nie możemy być samotni w tym wszystkim. Po pierwsze, musimy mieć wsparcie. Zaś po drugie musimybudować takie relacje z innymi, które nie pozwalają na przyjęcie tego depresyjnego stylu myślenia i życia.

Podsumowując, musimy pamiętać o tym, że:

  1. Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
  2. Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, czy rozpad związku, a także przebieg choroby somatycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
  3. Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
  4. Nieleczona może uniemożliwić chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.
  5. W najgorszym przypadku depresja może prowadzić do samobójstwa.
  6. Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenia rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Skutecznym może okazać się połączenie obu metod.
  7. Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.

Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

depresja

 

 LINK WHO:

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=188&wid=12&wai=&year=&back=%2F

 

Artykuł został stworzony na podstawie:

-materiałów dostępnych na stronie WHO (http://www.who.un.org.pl/),

-pracy magisterskiej pt. ,,Aktywność seniorów na przykładzie gminy Budzyń.’’, autorstwa mgr Karoliny Pieniążek,

-artykułu I. Schymalli, ,,Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją: Prof. Heitzman: Depresja jest chorobą wyleczalną.” (http://www.medexpress.pl/)

Opracowanie: mgr Karolina Pieniążek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży

 

 

 

 

 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń