Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Zakończenie kampanii ,,Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

 Kampania ,,Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu KIK/68 ,,Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.” Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. W związku
z zakończeniem kampanii „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” została opublikowana prezentacja przygotowana na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia. W prezentację zostały wkomponowane spoty kampanijne. Materiał odnosi się do sposobów poprzez jakie możemy rozmawiać z młodzieżą na temat używek.

Zachęcamy do wykorzystania zaprezentowanego materiału edukacyjnego w działaniach pedagogicznych, w pracy z młodzieżą w wieku gimnazjalnym, a także ponadgimnazjalnym.

   

Prezentacja GIS dotycząca kampanii.

 

Loading...

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń