Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
plenfrderu

HIGIENA KOMUNALNA

 1. Wniosek o ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków.
 2. Załączniki do wniosku dot. ekshumacji i przewozów zwłok.ałączniki do wniosku dot. ekshumacji i przewozów zwłok.

HIGIENA ŻYWNOŚCI

 1. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze.
 2. Wniosek o rejestrację zakładu.
 3. Wniosek o wykreslenie zakładu z rejestru.
 4. Wniosek o zatwierdzenie i rejestrację.
 5. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością

EPIDEMIOLOGIA

 1. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy).
 2. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG.
 3. Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.
 4. Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy.
 5. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.
 6. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy.
 7. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania* na chorobę przenoszoną drogą płciową.
 8. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS.
 9. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu* z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 10. Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowania na grypę.

 OŚWIATA ZDROWOTNA

 1. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia.
 2. Zgoda na upublicznienie wizerunku dziecka w mediach w zakresie realizacji Projektu "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV".
 3. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

 ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

 1. Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych na obiekcie wykonanym na podstawie decyzji pozwolenia na budowę (bez nałożonego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
 2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Wniosek o dokonanie oględzin w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń.
 4. Zgłoszenie zakończenia budowy/obiektu wykonanego na podstawie art. 56 Prawa budowlanego.
 5. Wymagane dokumenty przy wydaniu opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 6. Informacje dotyczące uzgodnienia pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych dokumentacji projektowej.

 ANKIETY

 1. Niniejsza ankieta ma na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów działania naszej Stacji. 

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń