Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

logi     who

Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

Niedawno mieliśmy okazję obchodzić Światowy Dzień Zdrowia. Co roku dzień 7 kwietnia jest swoistą mobilizacją działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, które niewątpliwie są istotne dla wszystkich ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Osoby borykające się z depresją przejawiają trudności w wykonywaniu nawet najprostszych codziennych czynności. Niekiedy nawet problem depresji prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej.

Według słownika psychologii depresja to: ,,stan chorobowy, mniej lub bardziej długotrwały, charakteryzujący się smutkiem oraz spadkiem energii. Chorzy na depresję są lękliwi, wyczerpani i zniechęceni, niezdolni do stawienia czoła najmniejszej trudności, nieprzejawiający inicjatywy. Dodatkowo u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z wymienionych objawów tj.: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, a nawet myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

Czytaj więcej...

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia obchodzony pod hasłem: ,,Depresja – porozmawiajmy o niej.”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest, co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Właśnie ten czas jest swoistą mobilizacją działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, które niewątpliwie są istotne dla wszystkich ludzi.

Tematem przewodnim kampanii z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Osoby borykające się z depresją przejawiają trudności w wykonywaniu nawet najprostszych codziennych czynności. Niekiedy nawet problem depresji prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także niezdolności do pracy zarobkowej.

Według słownika psychologii depresja to: ,,stan chorobowy, mniej lub bardziej długotrwały, charakteryzujący się smutkiem oraz spadkiem energii. Chorzy na depresję są lękliwi, wyczerpani i zniechęceni, niezdolni do stawienia czoła najmniejszej trudności, nieprzejawiający inicjatywy.” Dodatkowo u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z wymienionych objawów tj.: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem (bezsenność albo ospałość), niepokój trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, a nawet myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie.

Europe 03 PLEurope 04 PL

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego „Agro-Danmis” Gramowscy Sp. Jawna w Bukowcu zaopatrującego w wodę mieszkańców Bukowca.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody stwierdzono zwiększone ilości amoniaku przekraczające dopuszczalną normę dla wody przeznaczonej do spożycia.

Przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Kopia komunikatu do pobrania

Ogólnopolski konkurs pt. ,,Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

W związku z realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” organizowanego w ramach Projektu KIK/68"Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie pt.: "Szkoła wolna od używek".

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń